Firma GABOR vyrábí modelová autí?ka v modelové velikosti TT. Objednal jsem si n?kolik model? a první z nich mi p?išly. Cht?l bych se pod?lit o své dojmy.
    
Modely byly zabalené v miniaturních krabi?kách, které je dob?e chrání proti poškození.
1.jpg
Pro úplnost uvedu, že se jedná o model nákladního auta Škoda RT 706 a osobních voz? VW Passat a Golf.
2.jpg
Na první pohled zaujmou auta pom?rn? dobrým zpracováním a propracovanými detaily. Jednotlivé díly jsou zhotoveny odléváním z probarvených hmot a nejsou již dále povrchov? upravovány. N?které díly jsou vzájemn? slepeny, n?které jsou do sebe pouze zacvaknuty. Díly do sebe pom?rn? dob?e pasují a sedí.
U modelu VW Passat byl trochu pokroucen podvozek, takže auto stálo na t?ech kolech, ale p?eto?ením po nah?átí v teplé vod? se to dalo srovnat. 
Na autech jsou dobarveny n?které detaily jako sv?tla, st?ra?e, disky kol apod. 
3.jpg 4.jpg 5.jpg
6.jpg 11.jpg 12.jpg
8.jpg 9.jpg 10.jpg
Za zmínku jist? stojí zp?sob vytvo?ení vnit?k? kabin voz?. Do pr?hledného odlitku jsou zespodu otišt?ny tvary seda?ek a interiér?, takže p?i pohledu dovnit? lze pozorovat to, co tam opravdu má být. 
13.jpg 14.jpg 15.jpg
Další zajímavostí jsou p?ední natá?ecí kola! Je tak možné je tedy nato?it nap?. jako u zaparkovaných aut.  
16.jpg 17.jpg 18.jpg
Tato auta mohou jist? oživit nejedno kolejišt?. P?estože jejich cena by se mohla zdát vysoká, myslím, že s ohledem na zp?sob jejich výroby, je odpovídající jejich kvalit?.