Protože od jisté doby používám p?ív?sný vozík za osobní auto pom?rn? ?asto, p?emýšlel jsem, že by ur?it? nebylo na škodu mít ho také v modelu na kolejišt?. Smile
Nebylo nic jednoduššího, než vzít metr a celý vlek zm??it.
Vlastní korbu jsem zhotovil z fotokartonu jako vani?ku o délce 16,5, ší?ce 8,5 a hloubce 3,5 mm.
Z kancelá?ské sponky jsem zhotovil oj a p?ilepil ji zespodu pod korbu. Z papíru jsem zhotovil vlastní záv?s. Samostatn? jsem si p?ipravil kola (použil jsem hotová ze zbytk? aut), navrtal je a p?ilepil na h?ídelku.
Z pásku fotokartonu jsem vytvo?il blatníky a nalepil na místo. Pod zadní ?ást korby jsem p?ilepil rám kryjící sv?tla, sv?tla a malý štítek jako registra?ní zna?ku.
Následovala povrchová úprava. Nejd?íve jsem model nast?íkal základovou barvou. Po dokonalém zaschnutí jsem provedl nát?r dna hn?dou bo?nic vn? i uvnit?, oje i rámu pod sv?tly st?íbrnou a spodku a blatník? ?ernou barvou. Po zaschnutí jsem barvou znázornil sv?tla a nazna?il ?íslo na registra?ní zna?ce. Nakonec jsem nalepil kola a zást?rky.
Celá stavba (bez schnutí barev) mi zabrala zhruba 2 hodiny. 
1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg