Po delší dob? mi p?išla další auta od firmy GABOR.
   
Pro zm?nu to byl tentokrát nákladní automobil LIAZ 100 ve t?ech r?zných verzích: popelá?ský v?z, sk?í?ový a taha?. 
I tyto modely jsou zhotoveny precizn? a obecn? platí, co jsem psal o modelech této firmy v prvním ?lánku.
10.jpg
01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
Další modely Gabor jsou popsány a nafoceny ve druhém a t?etím ?lánku.