Doplňky kolejiště

Další z návod? je na zhotovení bateriové studny a tzv. "trpaslík?".

Číst dál: Bateriová studna

Dalším v ?ad? ?lánk? je návod na zhotovení tra?ových telefon?, tzv. "té?ek", které se nachází na ur?itých místech u trati.

Číst dál: Tra?ový telefon

Zde je uveden první ?lánek z ?ady návod? na stavbu r?zného drobného za?ízení nacházejícího se v okolí trati, které m?že pomoci oživit i vaše kolejišt?. Jako první p?ináším návod na stavbu ŠM sk?ín? sloužící pro zabezpe?ovací za?ízení (z ruštiny: "škaf montažny").

Číst dál: ŠM sk?í?