„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“, tak zn?l text písni?ky z jedné pohádky. P?išlo mi p?íhodné použít jej jako název tohoto ?lánku. Ale rozhodn? se nemusíte obávat, že bych se tu zabýval touto matematickou disciplínou.

Číst dál: Statistika nuda je...

Ohledn? možnosti nahradit p?vodní rozpojovací koleje BTTB jsem za?al uvažovat v dubnu 2004 až na základ? jedné reakce na m?j ?lánek.

Číst dál: Rozp?ahova?e