Jednou ze základních otázek p?i stavb? kolejišt? byla volba provedení jeho konstrukce. Vzhledem k požadavk?m kladeným na kolejišt? bylo nutné, aby jeho základem byl lehký a sou?asn? pevný a torzn? tuhý rám. Tyto požadavky mohla splnit p?ekližka.

Číst dál: Konstrukce rámu kolejišt?

Jako asi každý malý kluk, který si hrál s vlá?ky, tak i já jsem snil o tom, že si postavím své vlastní kolejišt?. Když jsem bydlel s rodi?i, tak to možné nebylo. Postupem ?asu se moje hraní prom?nilo v koní?ka a já se zam??il na stavbu model? vagón? a lokomotiv. Sou?asn? ale m?j sen o kolejišti bledl.

Číst dál: Jak to s kolejišt?m za?alo