Když zhruba na podzim roku 2005 uvedla firma Piko na trh model Elektrické lokomotivy ?ady 182 DB Taurus ve velikosti TT, neodolal jsem a pln o?ekávání si ji po?ídil. 
Vznikla tehdy recenze, kterou zve?ejnil na stránkách Trainmania kolega Michal Bedná? 7. ?íjna 2005.