Při stavbě nejen kolejiště ale i modelů železničních vozidel je nutné dodržovat určitá pravidla a normy. V tomto článku proto nabízím některé normy NEM, které jsou v češtině k dispozici.

NEM ("Normen Europäischer Modellbahnen"), česky "Normy evropských modelových železnic“ slouží jako základ pro práci železničních modelářů i výrobce železničních modelů. Zajišťují tak jednotnost a kompatibilitu modelů v daném měřítku.

NEM (příslušné části) by si měl před započetím stavby modelu či kolejiště prostudovat každý modelář a pak se jimi samozřejmě řídit, protože je to způsob, jak se vyhnout nemilému překvapení. Například, že mu v určitém místě kolejiště neprojedou vlaky, protože nemají dost místa.
 

Titul brožury.

NEM 001 Úvod do NEM.

NEM 002 Pravidla pro vypracování NEM.

NEM 003 Pravidla pro rozdělování v platnost uvedených norem NEM.

NEM 010 Jmenovité velikosti, rozchody a měřítka.

NEM 020 Parní a zahradní železnice, rozchody, měřítka, jmenovité velikosti.

NEM 102 Ohraničení světlosti průjezdného profilu v přímé koleji.

NEM 103 Ohraničení světlosti průjezdného profilu v oblouku.

NEM 104 Světlost průjezdného průřezu úzkorozchodných železnic.

NEM 112 Vzdálenost kolejí.

NEM 114 Převýšení v oblouku.

NEM 120 Průřezy kolejnic a kolejové spojky.

NEM 124 Výhybky a křižovatky s pevnými srdcovkami.

NEM 127 Pevné dvojité srdcovky přímých křižovatek.

NEM 201 Poloha trolejového drátu.

NEM 202 Trolejový sběrač při provozu s trolejovým vedením.

NEM 301 Obrys vozidel.

NEM 302 Hmotnost vagónů. *)

NEM 310 Dvojkolí a kolej.

NEM 311 Profily kolejových obručí.

NEM 313 Dvojkolí pro čepové uložení.

NEM 314 Dvojkolí pro hrotové uložení.

NEM 351 Spřáhla obecně, označení.

NEM 356 Jednotná spřáhla velikosti N.

NEM 360 Standardní spřáhla pro jmenovitou velikost H0.

NEM 362 Držák pro vyměnitelné hlavy spřáhel ve velikosti H0.

NEM 380 Kontejnery.

NEM 611 Elektrické napájení pevných zařízení.

NEM 620 Odběr proudu vozidlem a přívod proudu.

NEM 621 Přívod proudu  do vozidel s vlastním  pohonem, napájených dvěma kolejnicemi s trakčním vedením a bez něj.

NEM 630 Elektrická trakce napájená stejnosměrným proudem – elektrické parametry.

NEM 631 Stejnosměrný trakční systém. Směr chodu a provozu u dvojkolejného napájení.

 

*) Vlastní překlad z němčiny, v češtině nebylo publikováno.