Ostatní (nezařazeno)

V pr?b?hu kv?tna 2012 mi kone?n? p?išly modely Brejlovc? od firmy Kuehn. Byl jsem nedo?kavý a cht?l jsem si je okouknout na vlastní o?i a prov??it jejich vlastnosti.

Číst dál: Úprava sp?áhla pro Brejlovce Kuehn

Když jsem v lednu 2005 za?al pracovat na ?lánku pojednávajícím o sp?áhlech používaných ve velikosti TT, ani ve snu m? nenapadlo, co z toho nakonec bude. A protože v té dob? ani neexistovaly tyto stránky, dovolím si znovu po šesti letech se k tomuto tématu vrátit. Smile  

Číst dál: Sp?áhla TT

Když m? koncem roku oslovil Filip Schneck Marek, zda bych se mu nemohl podívat na objektiv fotoaparátu, protože se mu prý n?jak zasekl a nejde zaost?ovat, bral jsem to jako zajímavou výzvu.

Číst dál: Operace "Objektiv"

Dne 5. ?ervna 2010 prob?hlo slavnostní otev?ení soukromého železni?ního muzea v Cerekvici nad Lou?nou.

Číst dál: Muzeum v Cerekvici nad Lou?nou

Tentokrát navazuji na d?ív?jší ?lánek Styk dvou napáje?? na kolejišti, v jehož záv?ru jsem se lehce dotkl tématu zapojení vratných smy?ek, které projdu trochu podrobn?ji. P?edem upozor?uji, že se jedná o zapojení pro analogový provoz, které lze samoz?ejm? použít i pro pulsní regulárory.

Číst dál: Vratné kolejové smy?ky