Dne 5. ?ervna 2010 prob?hlo slavnostní otev?ení soukromého železni?ního muzea v Cerekvici nad Lou?nou.
Za vznikem tohoto muzea stojí iniciativa kolegy Ji?ího Rokose. Nutno dodat, že jenom málokdo si umí v?bec p?edstavit, kolik práce do takové aktivity musí ?lov?k investovat, než se dostane do stavu, kdy je možné ji ve?ejn? p?edstavit. A za to pat?í kolegovi Ji?ímu Rokosovi, jeho manželce a dalším, kte?í mu pomáhali ur?it? obdiv.
  
Pro ty, kdo by cht?li muzeum navštívit, je p?ístupné po domluv? na telefonu 724 494 740. Muzeum se nalézá p?ímo va výpravní budov? železni?ní stanice. A pro úplnost dodávám, že Cerekvice se nachází na železni?ní trati Choce? - Litomyšl.
 
Fotografie z muzea a jeho slavnostního otev?ení naleznete zde.
   
cerekvice_logo_muzea.jpg cerekvice_budova.jpg