1. kv?tna 2010 jsme s rodinou vyrazili na výlet. Naším cílem byla Mlad?jovská pr?myslová dráha
Tato drážka o rozchodu 600 mm byla vybudována na skonku první sv?tové války a sloužila až do roku 1991. Její sou?ástí je Pr?myslové muzeum Mlad?jov na Morav?.
Po?así nám p?álo a výlet se vyda?il. A jinak milovník?m vlá?k? doporu?uji. Smile
Fotogalerie je zde.