Ostatní (nezařazeno)

28. ?íjna 2009 jsme s rodinami a kolegy využili volna a zajeli se podívat do Trutnova na výstavu.

Číst dál: Návšt?va Trainmanie 2009

Za?átkem dubna tohoto roku jsem byl požádán kolegou z internetového portálu ETD Eurotrainz, zda bych mu neodpov?d?l na pár otázek. Vznikl tak rozhovor, který p?edkládám na následujících ?ádcích.

Číst dál: Rozhovor pro ETD Eurortainz 

Používáte na kolejišti dva napáje?e? Nevíte, jak vy?ešit potíže v p?ípad? jejich styku, abyste p?edešli zkratu a poškození lokomotivy?

Číst dál: Styk dvou napáje?? na kolejišti

Vitrína je pro mnohé modelá?e místem, kde mohou vystavit na odiv svoje "poklady". Tak i já jsem p?emýšlel, jak to s vitrínou vy?ešit.

Číst dál: Vitrína na modely

V pr?b?hu roku 2005 jsem pracoval na pojednání o všech m? známých sp?áhlech v modelové velikosti TT.

Číst dál: Sp?áhla v modelové velikosti TT